Державний освітній стандарт основної загальної освіти Придністровської Молдавської Республіки