Державний освітній стандарт середньої (повної) загальної освіти ПМР

(Цей наказ набирає чинності з 1 вересня 2022 року)