Методичні рекомендації щодо організації позааудиторної самостійної роботи студентів із дисципліни «Офіційна (українська) мова і література» в організаціях середньої професійної освіти

Розробник: викладач ДОЗ «Придністровський промислово-економічний технікум» Дідик Марія Михайлівна.

Методичний посібник призначений для студентів організацій середньої професійної освіти як інструкція щодо організації позааудиторної самостійної роботи при підготовці та написанні рефератів, при вивченні теоретичних основ дисциплін тощо.