Програма «Каля спре сэнэтате» реализязэ дирекция спортивэ ши де перфекционаре а сэнэтэций ын активитатя ын афара орелор де курс ын класеле 1-4, есте алкэтуитэ конформ стандардулуй едукационал де стат пентру ынвэцэмынтул примар дин РМН.