Збірник диктантів (на основі республіканського компоненту). 5-11 класи.

Укладачі:

– Бронич І.О., вчитель української мови та літератури вищої кваліфікаційної категорії ДОЗ «РУТЛ-К»;

– Ніязова Т.М., вчитель української мови та літератури першої кваліфікаційної категорії ДОЗ «РУТЛ-К»;

– Субцірел І.А., вчитель української мови та літератури вищої кваліфікаційної категорії ДОЗ «РУТЛ-К».

Рецензенти:

– Никонова І.В., вчитель української мови та літератури вищої кваліфікаційної категорії МОЗ «ТГ-МГ»;

– Котовська Н.І., вчитель української мови та літератури вищої кваліфікаційної категорії ДОЗ «РУТЛ-К».

––––––

У збірнику вміщено художні, науково-популярні та публіцистичні тексти придністровських авторів. Він укладений на основі шкільної програми і
допоможе учням 5-11 класів засвоїти основні правила орфографії та пунктуації, відчути красу української мови, а також познайомитися з історією,
культурою, традиціями придністровської землі, з історичними особами та видатними людьми рідного краю. Залежно від обраної методики вчитель може
проводити різні види диктантів. У коментарях після диктантів указано кількість слів та орфограми і пунктограми, над якими текст дає можливість працювати.

Більшість прозових текстів згідно з методичною доцільністю адаптовано: скорочено окремі речення, спрощено складні конструкції, які ілюструють ще не вивчені правила, деякі тексти перекомпоновано заради максимальної насиченості орфограмами і пунктограмами, але все це зроблено без порушення індивідуального стилю автора.

Обсяг текстів відповідає вимогам шкільної програми.