Українська мова: Мова і мовлення. Правопис: Підруч. для 4 кл. загальноосвіт. шк. з рос. мовою навчання.
О. Н. Хорошковська, Н. О. Воскресенська, А. О. Свашенко. — К.: Промінь, 2004.

ПРОСМОТР