Українська мова: підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням рос. мовою.
О. Н. Хорошковська , Г. І. Охота — Ч. І. — 2-ге вид., доопрац. — К.: Освіта, 2002.

ПРОСМОТР